هوارو دیدین....وااااای چه با روح و روان آدم بازی میکنه. همسری میگه آوا خیلی هوا عالیه پاشو جوجه رو بردار بزن بیرون ، پیاده روی کن و حالش و ببر....گفتم تو روحت به جای اینکه بگه آوا هوا دونفرس بچه هارو بذاریم خونه مامان بریم قدم بزنیم میگه پاشو با جوجه برو. 

دیشب خونه مامانم بودیم، میگه آوا هوا شدیییدا دونفرس بچه ها که اینجان بریم ی دوری بزنیم؟ ....گفتم دونفره؟ عمراااااا، هوا هوا مجردیه فقط شوهررو بپیچونی بری برا خودت ددر دودور، حالشو ببری. تورو برا چی با خودم ببرم. البته که یکم دیر فرار کردم و گیر افتادم چنان کوبوند تو کمرم .

ولی واقعا هوا لذتبخشه، قرار بود جمعه بریم بیرون ، البته ما اکثرا جمعه ها ناهار میرفتیم بیرون ، این مدت هم زمستون بود هم جوجه خیلی کوچیک بود نمیشد اما انگار دوباره جمعه گردی ها شروع شده. اون جمعه هم رفتیم رو آتیش پلو درست کردیم با جوجه ، خیلی عالی بود.

قرار گذاشت این جمعه هم بریم ی جا توت بخوریم ، که الان خواهرجان زنگ زدن گفتن جمعه تولد دخترشونه و بریم اونجا.... آخ آخ الان همسری بیاد بهش بگم، میگه این آبجیت و ساختنش فقط برنامه ها آدم و خراب کنه.

منبع : و خدایی که در این نزدیکی استهوای عالیه این روزها منبع : و خدایی که در این نزدیکی استهوای عالیه این روزها منبع : و خدایی که در این نزدیکی استهوای عالیه این روزها منبع : و خدایی که در این نزدیکی استهوای عالیه این روزها
برچسب ها : جمعه ,بریم ,جوجه ,میگه ,خیلی ,بیرون